Έρευνα και Ανάπτυξη

Το γυαλί είναι ένα υλικό με μεγάλη ιστορία που ανάγεται στο 3.500 π.Χ. Στην Υαλοδομή, είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε αποτελέσει μέρος αυτής της ιστορίας από το 1949. Περισσότερο όμως, είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεισφορά μας στο μέλλον του γυαλιού.
 
Οι καιροί αλλάζουν και το ίδιο και η διαδικασία επεξεργασίας υαλοπινάκων και για το λόγο αυτό, δε συμβιβαζόμαστε ποτέ. Το 2009 εγκαινιάσαμε το δικό μας εργαστήριο, προκειμένου να ελέγχουμε και να παραδίδουμε τα νέα μας προϊόντα. Το καλό μπορεί να γίνει καλύτερο και το καλύτερο μπορεί να γίνει άριστο. Έχοντας αυτό κατά νου, επενδύουμε κάθε χρόνο μέρος των κερδών μας σε έρευνα και ανάπτυξη, στην πιο σύγχρονη τεχνολογία, και επιδιώκουμε συνεχώς την απόκτηση νέων πιστοποιήσεων.
 
Η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων στην τεχνολογία του γυαλιού είναι κύριο μέλημά μας. Επομένως, είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Στο πλαίσιο αυτό, η Υαλοδομή έχει συνεργαστεί με σημαντικές εταιρείες του κλάδου με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Επιπλέον, συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την προώθηση της καινοτομίας και την έρευνα σχετικά με το μέλλον του γυαλιού μέσω της ανάπτυξης διαφόρων τεχνολογιών.