Νέες Μεγάλες Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού από την Υαλοδομή

Η εταιρεία μας θέλοντας να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες παραγωγικές ανάγκες προχώρησε στην ενίσχυση της δραστηριότητας της με αγορά νέων μηχανημάτων και αναβάθμιση υπαρχόντων.

securit

Πιο συγκεκριμένα

Στη γραμμή θερμικής σκλήρυνσης υαλοπινάκων προχωρήσαμε στην αγορά νέου φούρνου με παράλληλη αναβάθμιση του λογισμικού του και αγορά νέου UPS 15KVA. Η νέα γραμμή έχει δυνατότητα σκλήρυνσης των πλέον σύγχρονων υαλοπινάκων (μαλακής επίστρωσης).

Έγινε αναβάθμιση της αυτόματης Φόρμας Ronte και πλέον έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας υαλοπινάκων σε διάφορες διαστάσεις και σχέδια σε πολύ γρήγορους χρόνους.

Αγοράστηκαν δύο γερανογέφυρες για ταχύτερη φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της τελικής φόρτωσης.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ξεπέρασε τα 500.000,00€.

Παράλληλα η Υαλοδομή προχώρησε σε αύξηση του εργατικού της δυναμικού ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση προϊόντων από Ελλάδα και εξωτερικό.