Άνεση

Η άνεση είναι στενά συνδεδεμένη με την υψηλή ποιότητα ζωής. Εξαρτάται από πολλούς και διάφορους παράγοντες, όπως τα επίπεδα της ηχορρύπανσης και της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους. Και είναι γεγονός, πως το γυαλί μπορεί να ρυθμίσει τόσο το θόρυβο όσο και τη θερμοκρασία.