Προστασία

Η προστασία είναι ζήτημα υψίστης σημασίας. Εκτός από τα προφανή περιστατικά από τα οποία αναζητούμε την προστασία, όπως για παράδειγμα, τη θραύση ενός γυαλιού, ο όρος σχετίζεται και με λιγότερο προφανή ζητήματα, όπως είναι η προστασία από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.